سمت راست تصویر جام زرین حسنلو

در گوشه سمت راست تصویر جام زرین حسنلو، _در قسمت میانی_ تصویر شخصی که بر کرکس در حال پرواز بود (پااُورو) را ملاحظه می نماییم که اینجا بر شیری سوار شده است. بر کفل شیر نقش چلیپا نقش بسته است که نشان آیین مهری است. به نظر فقیر این شیر یک شیر عادی نیست بلکه شیر مقدسی هست که با اناهید در ارتباط است. ما در بعضی نگاره های اناهید وی را همراه با شیر می بینیم. به نظر می آید که هنگامی که پااُرو از اناهیتا می خواهد که او را سلامت به خانه و کاشانه برساند. اناهیتا پس از آنکه بازوان پااُورو  را می گیرد و وی را به زمین می رساند. وی را سوار بر یکی از شیران خویش می نماید تا توسط وی به منزل برسد. در متن آبان یشت از تاخت تند و سالم پااٌورو سخن به میان آمده است که می تواند اشاره به شیر سواری پااُورو باشد : 
منبع این نوشته : منبع
تصویر ,راست تصویر

ادامه...

ادامه...
منبع این نوشته : منبع
اردویسور ,زمین اهورا ,اردویسور ناهید

تصویر داستان مبارزه فریدون و آژی دهاک و تصویر زندانی شدن آژی دهاک

 

تصویری که ملاحظه می نمایید بین تصویر داستان مبارزه فریدون و آژی دهاک و تصویر زندانی شدن آژی دهاک قرار دارد. در این تصویر  فریدون را ملاحظه می نماییم که تیر کمانی در دست دارد. در پشت تصویر فریدون گوسفندی قرار دارد. و بر بالای گوسفند زنی عجیب که به احتمال بسیار زیاد یک ایزدبانو است دیده می شود. در روبروی فریدون پرنده ای کرکس گونه قرار دارد که شخصی سوار بر وی شده است. ما روایت این داستان را در اوستا داریم. به فقرات زیر توجه فرمایید:
منبع این نوشته : منبع
فریدون ,تصویر ,دهاک ,داستان ,قرار دارد ,تصویر زندانی ,مبارزه فریدون ,داستان مبارزه ,تصویر داستان ,داستان مبارزه فریدون ,تصویر داستان مبارزه

گوشه کناری سمت راست جام زرین حسنلو

در گوشه کناری سمت راست جام زرین حسنلو تصویر دو مرد وجود دارد که در حال مبارزه و یا زندانی کردن مردی دیگر می باشند. با توجه به شواهدی که تاکنون نشان دادیم. مردی که زندانی می شود آژی دهاک است که اژدهای سه سرش که در پشتش وجود داشته از بین رفته است. اما در بین دو نفری که وی را زندانی می نمایند ما فریدون را مشاهده نمی نماییم. در شاهنامه فردوسی آنجا که فریدون بر ضحاک غلبه می نماید و او را به بند می کشد سخنی از این دو مرد نیست. اما در ابتدای داستان آنجا که ضحاک خواب نابودی حکومتش توسط فریدون را می بیند به این دو مرد اشاره شده است. به ابیات زیر از شاهنامه فردوسی توجه فرمایید :
منبع این نوشته : منبع
فریدون ,زندانی ,شاهنامه فردوسی ,زرین حسنلو ,گوشه کناری

ادامه....

[ Photo ]

اکنون بار دیگر به فدیه دادن فریدون‌ برای ایزد ارت که در ارت یشت اوستا آمده توجه فرمایید. ممکن است ایزد کنار ایزد وای با تاجی که خورشید در وسط آن است ایزد ارت باشد. (هر چند که بعید است و شاید ایزد رام و یا ایزد مهر باشد )

 

{ 32: ارت نیک را ما می ستاییم...

 

33: او را بستود فریدون پسر خاندان آبتین، از خاندان توانا در (مملکت) چهار گوشهٔ ورن. 

 

34: و از او خواست: این کامیابی را به من ده ای ارت نیک بزرگوار که من به اژی دهاگ (ضحّاک) سه پوزه؛ سه کله؛ شش چشم؛ هزار مکر دارنده؛ ظفر یابم، به این دروغ بسیار قوی دیو آسا (و) خبیث فریفتار جهان، این دروغ بسیار زورمند که اهریمن بر ضد جهان مادی بیافرید و برلی فنای جهان راستی، که من هر دو زنش را برُبایم: شهرناز و ارنواز را، کسانی که از برای توالد و تناسُل دارای بهترین بدن می باشند و که از نیکوترین جهانند.

 

35: بشتافت، فرا رسید: ارت نیک بزرگوار، فریدون پسر خاندان آبتین از خاندان توانا این توفیق را یافت. 

برای فروغ و فرّش... } (کتاب اوستا یشت ها، ارت یشت کرده 5 فقرات 32 الی 35)

 

@soltannasir


سلطان نصیر
منبع این نوشته : منبع
ایزد ,خاندان ,دروغ بسیار ,خاندان توانا