{پیوند اسطوره با دین 147}

@soltannasir

      {پیوند اسطوره با دین 147}

    {پیوند فتوت و خاکسار با آیین مهری 57}

ادامه...
منبع این نوشته : منبع
چراغ ,فقری ,آیین ,روشن ,مهری ,نماید ,آیین مهری ,روشن نمودن ,مجلس فقری ,چراغ مجلس ,اجازه روشن ,سلسله خاکسار جلالی

{پیوند فتوت و خاکساری با آیین مهری 56}

@soltannasir

      {پیوند اسطوره با دین 146 }

   {پیوند فتوت و خاکساری با آیین مهری 56}


ادامه...
منبع این نوشته : منبع
خداوند ,حضرت ,آیین ,فقیر ,قیام ,نکنید ,آیین مهری ,أَمْرُ اللَّهِ ,اللَّهِ فَلَا ,شتاب نکنید ,حضرت قائم ,أَمْرُ اللَّهِ فَلَا ,«أَتَى أَمْرُ اللّ

سخن از مذاکره با کدخدا


پیشتر رییس جمهوری محترم در توافق با سه کشور اروپایی، در تاسیسات هسته ای را بستند و اروپایی ها به توافقات خویش پایبند نبودند و فشار آمریکا را بهانه عدم پایبندی خویش اعلام  نمودند. به همین خاطر رئیس جمهوری محترم در دوره انتخابات سخن از مذاکره با کدخدا   (آمریکا) را مطرح کردند. زیرا دلیل موفق نشدن توافق پیشین را عدم حضور آمریکایی ها می دانستند. حال که آمریکا رسما از توافق برجام خارج شده است. مذاکره مجدد با اروپایی ها برای چیست ؟!
@soltannasir


سلطان نصیر
منبع این نوشته : منبع
مذاکره ,آمریکا ,توافق ,جمهوری محترم

اعلام خروج ترامپ از برجام


نمی دانم چرا سخنان رئیس جمهوری محترم کشور را درک نمی نمایم. پیش از اعلام خروج ترامپ از برجام بر طبق اعلام خود دولتمردان منافع ایران در این توافق تامین نشده بود و آمریکا بد عهدی کرده بود. حال مذاکره با اروپاییان برای تامین کدام منافع انجام خواهد شد ؟!

@soltannasir


سلطان نصیر
منبع این نوشته : منبع
اعلام ,خروج ترامپ ,اعلام خروج

{ پرسش از یکی از اساتید در باب عوالم و پاسخ های ایشان 2 }

@soltannasir

{ پرسش از یکی از اساتید در باب عوالم و پاسخ های ایشان 2 }

ادامه...
منبع این نوشته : منبع
عوالم ,درخت ,عالم ,برایشان ,ایشان ,گفتند ,بوجود بیاورد ,انسان زنده ,موجودات عوالم ,عوالم زیرین

{ پرسش از یکی از اساتید در باب عوالم و پاسخ های ایشان }

@soltannasir

  { پرسش از یکی از اساتید در باب عوالم و پاسخ های ایشان }

چون سخن از عالم المسط شد. فقیر بد ندیدم که پرسش هایی که نزدیک به یک سال پیش از یکی از اساتید خویش پرسیدم و پاسخ هایشان را برایتان به اشتراک بگذارم باشد که رهگشایتان باشد.

از ایشان در باب هندوستان پرسیده شد ?

گفتند معبد طلایی سیک ها در هندوستان ماهابدی جایی است که در حال حاضر بزرگترین اتفاقات تشکیلات سیاه در آن جا اتفاق می افتد.
 هند کم کم  به کشوری شیطانی و سیاه تبدیل می شود و البته نقاط مهم و معابد خاصش هرگز تغییر نمیکنند و سالم می مانند اما جمعیت عمومی مردم را تغییر می دهند و به سمت شیطانی شدن میبرند ! (این مطلب را پیشتر در دروس برایتان نقل نموده بودم )

در باب عوالم مختلفه از ایشان پرسیده شد ?

گفتند هر کدام از عوالم با دیگری فرق دارد و ورودی  هایشان نیز متفاوت است.
اینکه ما تصور کنیم دروازه های ورودی عالم شوش به عالم اُم موسی (سرزمین رُباب) هم راه دارد اشتباه است.
عوالم _بر طبق نظریه متافیظیک جدید _ دوازده تا بعد دارند. (در فیظیک جدید عالم موازی مفهومی متفاوت از متافیظیک جدید دارد)
بُعد چهارم و پنجم بیشتر شامل مکان های تاریک و یا با معنویت کم می باشد.
هر عالم  هم معمولاً
منبع این نوشته : منبع
عوالم ,عالم ,ایشان ,بعضی ,دروازه ,نماید ,بعضی عوالم ,سرزمین رُباب ,بُعد چهارم ,عوالم معنوی ,عوالم بُعد

{عالم المسط 5}

@soltannasir

            {عالم المسط 5}

 
سه جهان و نُه عالم را از اساطیر برایتان نقل نمودیم اما در بین مفاهیم نامبرده شده شاید پنج مُلک سخت ترین تعریف و تفسیر را داشته باشد. فقیر در متون اسطوره های ملل گوناگون که به زبان فارسی ترجمه شده تا آنجا که جستجو نمودم با کلمه ای مشابه کلمه پنج مُلک یا پنج سرزمین برخورد ننمودم. اما با توجه به اینکه از سه جهان و نُه عالم در اساطیر هند یاد شده است این احتمال را می دهم که جایی در متون هندیان به پنج مُلک نیز اشاره شده باشد اما متاسفانه همانگونه که گفتم در آن دسته از آثار اساطیر هند که به زبان فارسی ترجمه شده است با این واژگان برخورد ننمودم.
واژه مُلک در لغت بیشتر به معنای سرزمین و کشور می باشد بنابراین احتمالاً مُلک باید مکان و سرزمینی مادی باشد نه اثیری ! اگر مُلک را اینگونه تعریف نماییم می توانیم آن را بر خشکی های بزرگ زمین و قاره ها اطلاق نماییم !
برای مثال شاید بتوانیم خشکی بزرگ استرالیا و خشکی های اطرافش را یک مُلک بنامیم و قاره آسیا و اروپا را که یک خشکی بزرگ به هم متصل هستند را مُلکی دیگر و قاره آفریقا را مُلک سوم بنامیم. زیرا بر خلاف اروپا، آفریقا تنها از طریق صحرای سینا به آسیا متصل است.
می توانیم قاره آمریکای شمالی و مرکزی را مُلک چهارم بنامیم و آمریکای جنوبی را مُلک پنجم بنامیم. یا کل قاره آمریکا را مُلک چهارم و
قطب جنوب و یا قطب شمال را مُلک پنجم بدانیم !!!

عزیزان همانگونه که ملاحظه می نمایید از بین تفاسیر ارائه شده، تفسیر اول معقول تر به نظر می رسد!  
 علامه کورانی در صفحه 353 کتاب عصر ظهور روایتی را به نقل از بحارالانوار می آورد که در نوع خود جالب توجه است و با موضوع مورد بحث ما در ارتباط است :
منبع این نوشته : منبع
مُلک ,سرزمین ,کشور ,قاره ,خشکی ,متون ,خشکی بزرگ ,تقسیم بندی ,آمریکای جنوبی ,مُلک پنجم ,قاره آمریکا ,زبان فارسی ترجمه